eke_reklam

Med oss blir du kanaloberoende

Från print, mässor och film till webb, 3D och appar. Vi är inte så många på byrån, men vi har kompletterande kompetenser. Det betyder att vi behärskar alla kanaler. Nu är det inte hur vi når ut till rätt målgrupp som är viktigt utan att vi gör det. Därför heter lösningen alltid – idén. Men att vi slipper ta hänsyn till vilken kanal som lämpar sig bäst för att genomföra idén ger oss och dig större frihet i jakten på den starkaste kommunikationen.

Traditionell kommunikation

Vad ska vi säga? Vi är en reklambyrå som själva inte hittat rätt samlingsterm för marknadsföring i print, radio och film. Ordet traditionell är dessutom missvisande eftersom det kan föra tankarna till något gammalt, något passé – inget kunde vara mer fel. Många starka idéer förs fortfarande ut bäst den här vägen. Skillnaden är att de traditionella kanalerna nu har fått många konkurrenter. Eller ska vi säga kompisar? Nej, vi säger samarbetspartners. För det är precis vad de är. Sedan Ekermann reklambyrå startades för över 25 år sedan har vi samlat på oss erfarenhet inom det som vi här alltså kallar, tja… traditionell kommunikation då.

Webb

Att tänka utanför boxen är en gammal klyscha som funkar inom de flesta branscher. Men var finns boxen på nätet? På webben finns inga ramar, inga begränsningar och inga utstakade vägar. Vad kan hejda en lyckad viral kampanj? Vilken budget minskar dina möjligheter att sprida ditt budskap via din egen hemsida? Men låt oss sansa oss en smula. Din närvaro på nätet börjar i regel med just företagets hemsida. Så gör vi sådana? Självklart – ofta, gärna och med framgång. Vi marknadsför till och med en egen plattform som slår de allra flesta motsvarigheter på fingrarna. När vi byggde plattformen Nova bestämde vi att den skulle fungera i alla layouter, vara prisvärd och lätt att använda. Vi tycker att vi har lyckats.

Strategi

Strategi för oss kan handla om de riktigt stora och affärskritiska frågorna. Vilken affärsmodell har företaget? Vart är det på väg? Vilka målgrupper jobbar det mot? Vilka säljmetoder? Och så vidare. Men det kan också handla om strategi för enskilda kampanjer. Som vilka marknadsföringskanaler som ska användas vid en lansering av en ny produkt. Eller i vilken ordning och när i tiden olika insatser ska genomföras. Affärsidén och kommunikationen måste vara så intimt förknippade att det blir ofrånkomligt för oss att inte diskutera ditt företag i detalj samtidigt som vi jobbar med dess reklam. Hur möter man exempelvis konkurrensen från andra företag? Genom bättre erbjudanden eller smartare marknadsföring? Svaret är båda.

Mässor och utställningar

Sinnet för inredning och design i kombination med starka budskap och udda grepp har varit ett lyckat recept i alla år. Men vi kommer nog inte bara rita upp montern, presentera den för dig i 3D och se till att att den står där dagen före mässinvigningen. Vi kommer också ha synpunkter på vad ni ska göra i montern, hur ni ska agera och vad ni ska säga. Att delta på en mässa kan ha olika syften. Det enda man vet är att man har ett begränsat antal dagar på sig att nå ett lyckat resultat. Därför måste man vara fullt påklädd och redo från första till sista dagen. Vi vet hur man lyckas.

Att vara varumärket

Ibland har man som företag behov av att granska sig själv. Är det tydligt vad företaget står för i alla led? Finns någon uttalad affärsidé som samtliga anställda känner till och är överens om? Är visionen tydlig? Vilka är företagets kärnvärden? Lever alla efter dem? Svarar du inte ja på dessa frågor är sannolikheten stor att även kunderna har olika uppfattning om vad ditt företag står för. En splittrad intern bild ger ett luddigt yttre. Vi hjälper gärna till att få bitarna på plats. Om inte annat är en genomarbetad och stark intern enighet nödvändig för oss i det fortsatta kommunikationsarbetet.