Vårt uppdrag

Vårt uppdrag var att ta ett helhetsgrepp om Securitas Direct Professionals kommunikation. Årsskiftet 13/14 delades företaget upp i två bolag där Securitas Direct inriktar sig renodlat mot företag medan konsumentsidan jobbar vidare som Verisure.

Securitas Direct utvidgar sitt produkt- och tjänsteerbjudande kontinuerligt och i allt större grad erbjuder de lösningar som inte bara skyddar kunderna utan också kan hjälpa dem att öka lönsamheten. Det var också att ta hänsyn till. Kul!

Bra på jobbet!

Ett trygghetssystem från Securitas Direct är kan uppfattas som en tråkig utgift som företagen betalar för att slippa stöld, svinn och brand. Den uppfattningen måste ändras. Securitas Direct erbjuder smarta tjänster som gör att företagare kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. Det är betydligt lättare när de känner sig trygga, få behålla sin egendom och slipper onödiga driftstopp. Målet är att kunderna ska ha det – Bra på jobbet. Det är ena sidan av det här tresidiga myntet (magiskt, vi vet).

När vi sedan pratar om Securitas Direct som företag, så kan de stoltsera med epitetet överlägsen marknadsledare. Mycket få kunder säger upp avtalet till förmån för konkurrenter men åtskilliga går åt andra hållet, varje dag. Securitas Direct har hög service och tar väl hand om sina kunder. Detta till ett marknadskraftigt pris. Det vill säga att Securitas Direct är – Bra på jobbet. Sist men inte minst så tar företaget mycket väl hand om sina anställda. Alla inkluderas i beslut och medarbetarna hjälper varandra och jobbar mot gemensamma mål. Det betyder att vi i rekryteringssammanhang kan lova sökanden att de kommer att få det – Bra på jobbet!

Kunderna i centrum

Det finns inget bättre sätt att prata om Securitas Direct än att lyfta fram deras många nöjda kunder. Därför bygger vi i hög grad kommunikationen på referenser. Vi jobbar med citat, filmer, bilder och porträtt ur verkligheten. Allt byggt på kunder som har det – ja, just det – Bra på jobbet.

Färg och form

Företagets välkända röda färg har kompletterats med de framträdande komplementfärgerna orange och gul. Grafiska element för rubriker och illustrationer har tillsammans med nya ikoner förtydligat och lyft fram företagets budskap. Färgerna och grafiken har uppdaterat profilen utan att förvirra kunderna.

securitasdirect_profil_02

Marknadsmaterial

Så gott som allt tryckt marknadsmaterial har uppdaterats. Från företagsbroschyr och kampanjfoldrar till bilstripning, affischer och roll-ups. Säljarnas säljmaterial har uppdaterats och digitaliserats och nya mallar för PowerPoint-presentationer har tagits fram. Dessutom har vi producerat den nya presentationsfilmen ”Bra på jobbet” och ett antal referensfilmer där nöjda kunder själva berättar om varför de valt Securitas Direct och vilka fördelar det medför. I början av april lanserade vi dessutom den nya hemsidan.

Kort sagt!

Vi har jobbat igenom the works. Kul har det varit och fortsättning följer.

Dela detta projekt