Securitas Direct - Observer Direct

Vårt uppdrag

Just nu lanserar Securitas Direct Professional sitt nya koncept för kameraövervakning. Vi har varit med hela vägen, satt allt från namn och idé till layout, och gjort ut konceptet i valda kanaler. Det här projektet tycker vi är så kul att vi lägger ut texten lite extra.

Tjänsten

Securitas Direct professional har tagit fram en ny tjänst inom kameraövervakning i syfte att snabbare och mer effektivt stoppa stöld, svinn och skadegörelse. Den stora vinsten ligger i att den senaste kameratekniken nu integrerats med Securitas Directs väloljade servicekedja, från händelse till åtgärd.

Uppdraget

När Ekermann bjöds in för en första brief saknade tjänsten namn. Presentationen var, som så ofta i B2B-sammanhang, tekniskt tung och svår att greppa för den oinsatte. Uppdraget var att tydliggöra, paketera och marknadsföra konceptet. Dessutom fanns ett önskemål att Larmcentralen skulle lyftas fram, eftersom denna är en av Securitas Directs största USP:ar, och skiljer företaget mot konkurrenternas motsvarande kameratjänster.

Konceptet

Vi på Ekermann såg som vårt viktigaste uppdrag att enkelt förklara vad tjänsten är, hur den fungerar och vilka fördelar den innebär. Samtidigt var det viktigt att positionera produkten mot konkurrenterna och ge Securitas Direct professional en statusskjuts. Och eftersom Securitas Direct bett oss att sätta Larmcentralen i centrum, så gjorde vi så. Bokstavligen. Hela den kreativa processen fördes i givande samspel med de duktiga medarbetarna på Securitas Direct. De enheter som tagits fram hittills är:

Namnet – Observer Direct

Vi kopplade ihop möjligheten till realtidsövervakning, hög bildkvalitet och företagets starka varumärke och tog så fram det deskriptiva namnet – Observer Direct.

Devis – Håller dig steget före

Realtidsövervakningen innebär att polis, väktare och företagsanställda i praktiken kan se förövaren i färd att genomföra ett brott. Men faktum är att en del brott går att förebygga och till och med undvika helt eftersom det är möjligt att observera när något är på väg att hända. Den som har Observer Direct är alltså steget före den ovälkomne gästen. Det är en avgörande fördel när varje sekund är dyrbar.

Film och interaktiva verktyg

Vi gjorde en 2,5 minuter lång film som benar ut och säljer Observer Direct. Filmen har används vid kundpresentationer på den stora Skyddsmässan på Älvsjömässan och ligger även på Securitas Directs webbsida.

Securitas Direct deltar varje år på skyddsmässan i Älvsjö. När ”Skydd 2012” gick av stapeln den 18-21:a september var Observer Direct den stora nyheten och dominerade montern totalt. Alla marknadsföringselement fanns med i mässan, inklusive instruktiva, användarvänliga pekskärmar. Under hela mässan var montern full av nyfikna kunder och intresset för Observer Direct var enormt.

Vi tog även fram ett interaktivt verktyg som dels användes vid mässan på fasta pekskärmar och dels går att använda på en vanlig iPad. Vi gjorde avslutningsvis en 8-sidig broschyr som rappt men tydligt beskriver Observer Direct. Denna har enligt säljarna varit oumbärlig.

Vi på Ekermann är mycket stolta över resultatet och ser fram emot fortsatt samarbete!

Dela detta projekt